Colofon

Deze reis is voorbereid en georganiseerd door Gera ter Meulen, KennisBureau ter Meulen voor pleegzorg en adoptie, in afstemming met Maartje Gardeniers, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.


Vanuit Engeland werkten mee:

 • Prof. Dr. Julie Selwyn, Rees Centre, Oxford,
 • John Simmonds, directeur Research CoramBAAF, Londen,
 • Elaine Dibben, CoramBAAF Londen,
 • Kevin Williams, the Fostering Network.


De Kerngroep van het Actieplan Pleegzorg, in het bijzonder de NVP en het NJi, hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze reis.


De volgende organisaties waren vertegenwoordigd tijdens deze reis:

 • Ministeries van VWS en VenJ
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdzorg Nederland
 • de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
 • het Nederlands Jeugdinstituut
 • JongWijs
 • enkele pleegzorgaanbieders (Spirit, Horizon en William Schrikker Pleegzorg)
 • Jeugdbescherming West
 • enkele gemeenten (Haaglanden en Utrecht)
 • Universiteit van Leiden
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland


Dit magazine geeft weer wat er in de diverse inhoudelijke presentaties tijdens de reis aan de orde is gekomen. Het is aangevuld met blogs van de deelnemers aan de reis.

Meer informatie naar aanleiding van dit magazine?

Neem contact op met:

Gera ter Meulen - contact@kbtermeulen.nl

Mogelijk gemaakt door

Het project is mogelijk gemaakt met financiƫle ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, directie Jeugd en het Oranje Fonds.