Child led services

Bright Spots

‘Bright Spots’ is een initiatief van kinderrechtenorganisatie CoramVoice, in samenwerking met de universiteit van Bristol. CoramVoice wil de stem van kinderen en jongeren laten horen in besluitvorming rond jeugdzorg en het leven verbeteren van degenen die daarvan afhankelijk zijn. Bright Spots is één van de programma’s die de organisatie daarvoor gebruikt. De aanleiding om hiermee te starten was de constatering dat het te weinig gaat over hoe jeugdigen in zorg zich werkelijk voelen. Cijfers geven vaak een negatief beeld van deze jongeren, doordat ze de nadruk leggen op schoolverlaten, criminaliteit, drugsgebruik etc. Bright Spots biedt meer inzicht in wie deze jongeren zijn, wat ze bezighoudt en wat er wél goed gaat in hun leven.

Via Bright Spots worden jaarlijks twee onderzoeken gehouden onder jongeren in zorg en zorgverlaters. De enquetes zijn opgesteld in nauw overleg met jeugdigen zelf en in vijf jaar tijd steeds verder verfijnd. Het gaat om inzicht in hoe zij naar hun leven kijken, de zorg en ondersteuning ervaren, maar ook hun school, relaties en of zij zich veilig voelen of gepest worden. Aan het onderzoek van jongeren in zorg doen momenteel ruim 2.500 jongeren mee uit 17 gemeenten (responserate van 35%). Het is een manier om in beeld te krijgen hoe het gaat met jongeren in een bepaalde regio, maar de gegevens worden ook geaggregeerd naar landelijk niveau. Zowel lokale als landelijke overheden kunnen zo beter begrijpen wat jongeren bezighoudt en daar hun beleid op aanpassen.

What makes life good?


Klik op het filmpje om van jongeren zelf te horen wat voor hen belangrijk is in het leven.

JONGWIJS MEE OP REIS


Lees wat ervaringsdeskundige Bjorn mee naar huis nam van deze reis

KIND KIEST PLEEGGEZIN


Lees meer over de innovatieve manier van matching via Activity Days


"Involve children in their own family finding"

PERSPECTIEF GEMEENTEN


‘Stel, je bent 6 jaar en je gaat in een pleeggezin wonen. Maar waarom eigenlijk? Waarom woon ik, net als mijn broertje, niet bij mijn ouders? Waarom woon ik, anders dan mijn vriendjes en vriendinnetjes, niet bij mijn ouders? Is het mijn schuld? Mijn fout? Wat heb ik dan gedaan? Ik zal goed luisteren en niet meer stout zijn. Mag ik nu weer naar mijn vader en moeder?’

Lifelong Links

Kinderen in verbinding met hun netwerk

Lifelong Links is een project van de Family Rights Group, een kleine liefdadigheidsorganisatie. Voor dit project is een model ontwikkeld waarmee belangrijke relaties van een jongere worden gezocht: bekende en onbekende familieleden, eerdere pleegouders, onderwijzers, etc. Zij komen bij elkaar in een zogenoemde familieconferentie om een levenslang ondersteuningsplan te maken, met en voor de jongere. Het is een manier om positieve, blijvende relaties op te bouwen. Dat blijft altijd maatwerk, waarbij de jongere de regie heeft en diens wensen en behoeften leidend zijn. Zo blijken er soms onverwachte relaties te bestaan – met huisdieren bijvoorbeeld. Deze kunnen dan ook deel uitmaken van zo’n familieconferentie.


Het streven is dat hiermee risico- en wegloopgedrag vermindert, de jongere versterkte relaties opbouwt, meer stabiliteit vindt, een verbeterde identiteit, scholing en daardoor meer kans op passend werk. Lifelong Links kan zowel voor pleegkinderen als voor kinderen in residentiële instellingen worden ingezet. Hoewel er oorspronkelijk veel weerstand was bij pleegzorgwerkers en pleegouders, werkte het betrekken van de biologische familie vaak positief, omdat die zich welkom voelde. Een bijeffect was dat het ook pleegzorgwerkers weer een andere kijk op hun werk gaf.

Positie en ondersteuning pleegouders