The Fostering Network


Ondersteuning van pleegouders

The Fostering Network is een organisatie die zich inzet voor goede pleegzorg. Pleegouders en pleegzorgorganisaties kunnen lid worden van de organisatie. Momenteel zijn 55.000 pleegouders en 370 pleegzorgorganisaties lid.

Kevin Williams, directeur Fostering Network

“Pleegouders met professionele vaardigheden blijken een hechtere relatie te hebben met hun pleegkinderen”

Vania Pinto - onderzoeker

Werven en screenen

Net als in Nederland is het in Engeland een uitdaging om nieuwe pleegouders te werven. De gemeente probeert bij een matching zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van pleegouders, bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd, afkomst en religie. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk en gemeenten ervaren dat het lastig is om voor pubers een pleeggezin te vinden.

Pleegzorgpanels

Een belangrijk element in de screening van (toekomstige) pleegouders is het zogenoemde pleegzorgpanel (fostering panel). Dit panel:

- bespreekt aanvragen van mensen die pleegouder willen worden en geeft aanbevelingen aan de gemeente over hun geschiktheid;

- toetst om de zoveel tijd de geschiktheid van pleegouders;

- onderzoekt klachten of beschuldigingen tegen pleegouders;

- waarborgt de naleving van bepaalde pleegzorgstandaarden.

Opleiden van pleegouders

De screening en opleiding van pleegouders in Engeland is intensief. De screening duurt circa drie tot zeven maanden. De hierbij horende home study is gebaseerd op acht tot twaalf gesprekken. Tijdens deze periode volgen de aspirant-pleegouders al opleidingen. Ze krijgen een eigen supervising social worker toegewezen en een pleegzorgpanel beoordeelt hun geschiktheid. In het eerste jaar moeten ze verplicht cursussen volgen en naar behoefte later ook. Per gemeente kan hier anders mee omgegaan worden. Bovendien worden pleegouders jaarlijks opnieuw beoordeeld op hun geschiktheid door een onafhankelijke reviewing officer die ook spreekt met het pleegkind, diens maatschappelijk werker en de biologische kinderen van de pleegouder.

PETER VAN DER LOO

DIRECTEUR NVP


Lessen van onze grote broer

STATE OF THE NATION'S FOSTER CARE


Elke twee jaar zet The Fostering Network een enquête uit onder pleegouders om zicht te krijgen op de thema’s die bij hen spelen en om aandacht vragen. Het aantal respondenten in 2018 was 4.037

Meer weten?