Beleid in de UK


National Government and Local Authorities

55.200 kinderen in ongeveer 43.500 pleeggezinnen (31 maart 2018)

Pleegzorg in Engeland

Gemeenten

In Engeland valt alle jeugdzorg, waaronder pleegzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten: Local Authorities. Waar in Nederland verschillende instellingen zich met pleegzorg bezighouden (Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en pleegzorgorganisaties) vallen deze taken in Engeland allemaal onder verantwoordelijkheid van Local Authorities en in het bijzonder de Children’s Services.

Als er zorgen zijn over de veiligheid en welzijn van een kind onderzoekt de gemeente de situatie. Het is vervolgens de gemeente die een verzoek indient bij de rechter voor een uithuisplaatsing.


Pleegzorgorganisaties

Het werven en begeleiden van pleegouders vindt in Engeland door twee partijen plaats. Anders dan in Nederland is dit ook een lokale taak en verantwoordelijkheid. Tweederde van alle pleegzorgplaatsingen worden door de Local Authorities gerealiseerd. Eenderde van de pleegzorgplaatsingen wordt verzorgd door 295 onafhankelijke pleegzorgorganisaties, de zgn. ‘fostering agencies’. In de meeste gevallen doen gemeenten (tegen betaling) een beroep op de fostering agencies als zij zelf geen geschikte pleegouders kunnen vinden. Het gaat dan vaak om pleegkinderen met specifieke problematiek. In Engeland is er de nodige discussie over de tarieven die fostering agencies hanteren voor hun diensten en competitie tussen fostering agencies onderling alsook met gemeenten.


Zwaardere problematiek

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie bestaat in Engeland geen onderscheid tussen pleegzorg en gezinshuiszorg. Kinderen met zwaardere problematiek worden geplaatst bij pleegouders met een meer gespecialiseerde opleiding en die daar ook meer voor betaald krijgen. Pleegouders bouwen daarvoor een portfolio op met expertise. In Engeland wonen veel minder kinderen en jongeren in residentiële instellingen dan in Nederland.


78% van de 70.720 uithuisgeplaatste kinderen in pleegzorg

CARE ORDERS IN THE UK


Soorten uithuisplaatsingen in het Engelse systeem

ONDERSTEUNING VAN PLEEGKINDEREN


Social worker en Independent Reviewing Officer

Ministerie van Onderwijs

Jenny Briggs werkt bij het ministerie van Onderwijs. In Engeland valt pleegzorg onder de verantwoordelijkheid van dit ministerie. Lees hier het perspectief op pleegzorg vanuit dit ministerie.

Meten is weten

Anouk Goemans, universitair docent aan de Universiteit van Leiden en deelnemer aan de studiereis, neemt ons mee: waarom is het belangrijk om meer data bij te houden over pleegkinderen? Wat leren we van de Engelsen op dit vlak?

Permanentie